Jogi Nyilatkozat

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon
keresztül elérhető szolgáltatásokat.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlap használata során bármilyen személyes adatot
megoszt velünk, úgy azt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartása mellett
személyes adatként kezeljük, és azt csak az Ön hozzájárulásával tároljuk (amennyiben Ön az
adatokat a részünkre megküldi, úgy a hozzájárulást megadottnak tekintjük).
A jelen weboldalt a szerző Gratzner Gabriella vállalkozó kezeli. Ez a weboldal, továbbá a weboldalon található valamennyi
tartalom – eltérő megjelölés hiányában – Gratzner Gabriella szellemi tulajdonát képezi.
Előzetes írásos engedély hiányában a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos.
A weboldal szerzői jogi műnek minősül. A weboldalról, illetve az azon található tartalomról
készített valamennyi másolatnak, nyomtatványnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi
nyilatkozatot: „Copyright © Beauty Shine Kozmetika. Minden jog fenntartva.”
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének
másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal
tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő
használata, felhasználása, feldolgozása vagy értékesítése.
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy
képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója
tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a
weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek
összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel nem minősül megbízásnak.
A weboldal tartalma tájékoztató jellegű, az a szerző döntésétől függően változhat. Erre
tekintettel a szerző nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért, teljes körűségéért,
helyességéért és naprakészségéért.
A törvény által megengedett mértékig a szerző ezennel kizár minden felelősséget a weboldal
Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül
és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.
A szerző fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és
megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára
Magyarország jogrendje vonatkozik.
Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a honlapon
feltüntetett elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk.